Ngày 21/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị truyền hình tập huấn Luật doanh nghiệp năm 2020 cho các Ban chuyên môn, các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành một số Bộ luật, Luật mới, trong đó Luật Doanh nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Luật Doanh nghiệp 2020 có nhiều nội dung mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, các quy định về quản trị doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện, đặc biệt là vấn đề sử dụng con dấu và quy định về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông,…, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật, hội nghị đã tập trung phân tích các quy định có liên quan đến EVN với sự tham gia của các chuyên gia là những người được giao trực tiếp soạn thảo, góp ý, phản biện Luật Doanh nghiệp.

Taphuan2110201

Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày những điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020

Cũng trong sáng 21/10, hội nghị đã nghe ông Phan Đức HIếu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày về Luật doanh nghiệp năm 2020 và những quy định mới so với Luật doanh nghiệp hiện hành. 

(evn.com.vn)