Nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến công tác đào tạo và đáp ứng yêu cầu về quản trị năng lực, quản trị đào tạo theo vị trí việc làm và khung năng lực, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã triển khai áp dụng hệ thống quản trị đào tạo điện tử (Learning Management System - LMS) trong toàn Tổng công ty.

LMS1

Tổng quan giao diện của hệ thống 

Cụ thể, EVNHANOI triển khai hệ thống quản trị đào tạo điện tử LMS nhằm mục đích quản trị về năng lực, nguồn nhân lực và xác định được nhu cầu đào tạo cho từng vị trí chức danh, vị trí việc làm của Tổng công ty, qua đó xây dựng kế hoạch đào tạo của EVNHANOI.

Theo đó, qua việc đào tạo trực tuyến trên hệ thống LMS, người lao động sẽ biết được vị trí công việc của cá nhân để từ đó bổ sung thêm các kiến thức còn thiếu để phát triển trên lộ trình phấn đấu của bản thân. Đối với người sử dụng lao động, thông qua kết quả từ việc đào tạo trực tuyến sẽ biết được chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị mà họ quản lý.

LM4

Hồ sơ công việc cho vị trí chức danh cụ thể

Ngoài ra, hệ thống này giúp việc quản trị bằng cấp, chứng chỉ và các chỉ số đánh giá chất lượng nguồn lao động được dễ dàng và được thực hiện đồng bộ với lộ trình và kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty. Hệ thống LMS là công cụ hỗ trợ chính cho CBCNV trong việc tự học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công viêc, đồng thời hỗ trợ việc tự học mọi lúc mọi nơi, khai thác các tài liệu thông qua thư viện trực tuyến trên phần mềm.

LMS2

Đa dạng hóa các thư viện bài giảng trực tuyến 

Trong thời gian thí điểm vừa qua, Tổng công ty đã hoàn thành 27 bài giảng điện tử, đồng thời đưa lên hệ thống 27 bài; lập kế hoạch xây dựng 51 bài trong năm 2020 các lĩnh vực: An toàn điện, Quản lý vận hành, Kinh doanh dịch vụ khách hàng, Kế hoạch, Tài chính, Đấu thầu, Truyền thông, Công nghệ thông tin, Luật Điện lực…Ngày 19/5/2020, hệ thống LMS đã được vận hành chính thức tại đại chỉ lms.evnhanoi.com.vn của EVNHANOI theo quyết định số 3999/QĐ-EVNHANOI. Đến cuối năm sẽ tổ chức các kỳ thi sát hạch lý thuyết trên hệ thống LMS cho toàn bộ CBCNV toàn Tổng công ty.

LM3

Giao diện quản trị của hệ thống

Có thể nói, công tác đào tạo là then chốt trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng sự phát triển CMCN 4.0. EVNHANOI liên tục hội nhập để cùng phát triển chất lượng dịch vụ hướng tới mục tiêu chung là phục vụ người dân sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Hải Minh)