(HNMO) - Ngày 23-12, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2, EVNHANOI đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng sử dụng điện trong đợt cuối năm 2020.

Cụ thể, EVNHANOI sẽ thực hiện giảm giá điện và giảm tiền điện trong 3 tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 10, tháng 11, tháng 12-2020 cho các đối tượng là khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (được quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT, ngày 20-3-2019, của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện).

Với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông: Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất được quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Bên cạnh đó, EVNHANOI cũng thực hiện giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện, trừ các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 cách ly y tế tập trung có thu phí. Mức hỗ trợ giảm tiền điện như sau: Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Đối với khách hàng là đơn vị bán lẻ điện nông thôn; khu tập thể, cụm dân cư; tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt, thực hiện hoàn trả tiền điện tương ứng với số tiền các đơn vị này hỗ trợ các khách hàng trong địa bàn quản lý.

(hanoimoi.com.vn)