Để đảm bảo đủ nước phục vụ nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã rà soát, kiểm tra và chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho các trạm bơm điện trong suốt thời gian lấy nước tập trung (từ ngày 12/01/2021 đến 27/02/2021) và sau các đợt lấy nước để phục vụ bơm dẫn nước.

Các Công ty Điện lực sở tại đã chủ động kiểm tra, sửa chữa, duy tu lưới điện cấp cho các trạm bơm nước; bám sát lịch làm việc của các trạm bơm, lịch thời vụ của các địa phương để lập và thực hiện phương án cung ứng điện an toàn, liên tục và đảm bảo chất lượng điện áp cho các trạm bơm; tăng cường chế độ trực vận hành tại phòng Điều độ của Điện lực, chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị dự phòng để nhanh chóng xử lý sự cố cấp điện trở lại cho các trạm bơm trong thời gian lấy nước.

DSC 0982

EVNHANOI kiểm tra vận hành các trạm cấp điện cho các trạm bơm

EVNHANOI chủ động phối hợp với chính quyền Ủy Ban Nhân dân các quận, huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn để thống nhất phương án cấp điện hợp lý, ưu tiên đảm bảo nguồn điện ổn định cho các trạm bơm tưới hiện có và trạm bơm dã chiến. Đặc biệt là các trạm bơm đầu mối lớn như: Sơn Đà, Trung Hà, Phù Sa, Đan Hoài, Bá Giang, Hồng Vân, La Khê, Cao Bộ, Cao Xuân Dương, Thụy Phú, Thanh Điềm, Ấp Bắc...

DSC 0977

EVNHANOI kiểm tra vận hành các trạm cấp điện cho các trạm bơm

Bên cạnh đó, EVNHANOI cũng thông báo chính quyền địa phương và các Công ty khai thác công trình thủy lợi tổ chức nạo vét cửa cống, bể hút trạm bơm, kênh mương và làm thủy lợi nội đồng, chủ động bơm sớm trữ nước vào ao, đầm, vùng trũng thấp và các kênh dẫn từ các nguồn nước sẵn có ở sông, ngòi. Theo dõi sát sao nguồn nước trong thời gian xả nước tập trung để bơm nước vào hệ thống thủy nông để sử dụng có hiệu quả nguồn nước từ các hồ thủy điện tránh lãng phí nước và tiết kiệm sử dụng điện.

DSC 0998

EVNHANOI kiểm tra vận hành các thiết bị trong trạm bơm

Trong suốt khoảng thời gian đảm bảo điện, các Công ty điện lực sẽ chủ động kiểm tra, sửa chữa lưới điện cấp cho các trạm bơm nước. Bám sát lịch làm việc của các trạm bơm, lịch thời vụ của địa phương để lập và thực hiện phương án cung ứng điện an toàn, liên tục và đảm bảo chất lượng cho các trạm bơm trong từng giai đoạn. Tăng cường chế độ trực vận hành, chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị dự phòng để xử lý nhanh trong tình huống xảy ra sự cố lưới điện trong các đợt xả nước đổ ải.

EVNHANOI cũng thông báo, trong tháng 1-2/2021 lịch lấy nước gồm 03 đợt tổng cộng 18 ngày cụ thể như sau:

Đợt 1: từ 0h00’ ngày 12/01/2021 đến 24h00’ ngày 15/01/2021 (4 ngày);

Đợt 2: từ 0h00’ ngày 26/01/2021 đến 24h00’ ngày 02/02/2021 (8 ngày);

Đợt 3: từ 0h00’ ngày 22/02/2021 đến 24h00’ ngày 27/02/2021 (6 ngày).

(Việt Anh)