CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH
1. Phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện.
2. Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện lực.
3. Sửa chữa thiết bị điện.
4. Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng hoàn thiện công trình điệndân dụng công nghiệp, đường dây tải điện và trạm biến áp.
5. Sản xuất thiết bị điện.
6. Lắp đặt hệ thống điện.
7. Xây lắp các công trình điện.
8. Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110KV.
9. Xây dựng đường dây và trạm biến áp không giới hạn quy mô cấp điện áp.
10. Tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
11. Thiết kế kiến trúc công trình.
12. Lập dự án; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
13. Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án; thực hiện dự án; điều hành, quản lý dự án.
14. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện.
15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.

(Theo Quyết định số 738/QĐ-BCT ngày 5/2/2010 của Bộ Công Thương về việc thành lập Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)